fbpx

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja u internet trgovini

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje u Internet trgovini procesor-imotski.com. Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Uvjeti poslovanja Internet trgovine procesor-imotski.com sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (N.N. 79/2007; 125/07; 79/09; 89/09), glava VII. – Ugovor sklopljen na daljinu, te predstavljaju prethodnu obavijest u smislu Članka 43. ZZP. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje uvjeta poslovanja. TUO Procesor zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave.

Cijene

Sve cijene su navedene u kunama s uključenim PDV-om. Cijene vrijede u trenutku naručivanja, u slučaju da se cijena tijekom narudžbe promijeni prodavatelj će o tom prethodno obavijestiti kupca. Zadržavamo pravo na pogreške, u slučaju pogreške bit ćete obaviješteni. U rijetkim slučajevima, zbog tehničkih nesavršenosti sinkronizacije podataka, moguće je da naručeni artikal nije više dostupan. U takvim slučajevima ćemo Vas obavijestiti u najkraćem mogućem roku te Vam odmah vratiti uplaćena sredstva ili otkazati naplatu karticom.

Plaćanje

Plaćanje je moguće izvršiti:

● kreditnom/debitnom karticom
● općom uplatnicom / virmanom /putem internet bankarstva doznakom na račun prodavatelja

PLAĆANJE OPĆOM UPLATNICOM, VIRMANOM I INTERNET BANKARSTVOM

Primatelj uplate:
TUO Procesor
Bruna Bušića 20,
21260, Imotski, Hrvatska

IBAN: HR7024070001100597556 – OTP BANKA

Pratite upute koje ćete dobiti po izvršenju narudžbe. Obratite pozornost na iznos koji trebate uplatiti. Molimo vas da uplatu izvršite u roku od tri dana od izvršenja narudžbe, inače neplaćenu narudžbu poništavamo.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Pogledajte Izjava o sigurnosti online plaćanja.

Povrat robe i sredstava

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte uz broj narudžbe. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i nakon što utvrdimo postoji li umanjenje vrijednosti robe.

Robu vratite bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Povrat robe se vrši isključivo slanjem dostavnom službom – preporučeno s povratnicom, na adresu:

Procesor Imotski
TUO Procesor
Bruna Bušića 20, 21260, Imotski, Hrvatska

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Preuzmite jednostrani raskid ugovora.

Reklamacije

Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva oštećenja. Kada isporučimo originalno zapakiran paket na Vaša vrata i Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici, time potvrđujete da je roba uredno isporučena i bez vanjskih oštećenja.

Za sve artikle vrijedi zakonski propisani rok za reklamaciju. Dogodi li se unutar tog roka da je artikl, primjerice, promijenio svojstva, a što proizlazi iz nepridržavanja propisanih postupaka njege, održavanja i korištenja, TUO Procesor ne odgovara za nastala oštećenja. U protivnom artikl možete vratiti te isti može biti zamijenjen za isti ili slični novi artikal, možemo ga popraviti o našem trošku te se može ostvariti popust ili povrat uplaćenog iznosa. Molimo Vas da nam se najprije s opisom i/ili fotografijama oštećenja javite na procesor@procesor-imotski.com, te ćemo onda pristupiti rješavanju povrata oštećenog artikla i reklamacije.

Primjedbe i prigovori

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, članak 8., kupac može svoje pisane prigovore poslati elektronskom poštom na: procesor@procesor-imotski.com. Na sve primjedbe i prigovore tvrtka TUO Procesor odgovorit će u roku od maksimalno 15 dana.
Preuzmite pisani prigovor.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Privatnost

Prodavatelj se obavezuje zaštititi osobne podatke Kupca na način da prikuplja samo podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza prema Kupcu. Podaci su dostupni samo operaterima web shopa Prodavatelja.

Pravne odredbe

Autorska prava su u cijelosti zadržana.